วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เทศนาธรรม : พระสงฆ์ พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล ปี 2558

เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล ปี 2558

15 กุมภาพันธ์ 2558 : 9 วัน ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย (ออกอากาศ สถานีวิทยุวัดนายโรง)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

14 กุมภาพันธ์ 2558 : 9 วัน ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย (ออกอากาศ สถานีวิทยุ พล.ม.2)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

25 มกราคม 2558 : การศึกษาอภิธรรม (ออกอากาศ สถานีวิทยุวัดนายโรง)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

4 มกราคม 2558 : การศึกษาอภิธรรม (ออกอากาศ สถานีวิทยุวัดนายโรง)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

3 มกราคม 2558 : การศึกษาอภิธรรม (ออกอากาศ สถานีวิทยุ พล.ม.2)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559