วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เทศนาธรรม : พระสงฆ์ พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กันยายน 2557

เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กันยายน 2557

270957 ธาตุ 18

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

200957 ธาตุ 18

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

130957 ธาตุ 18

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

060957 ธาตุ 18

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559