วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เทศนาธรรม : พระสงฆ์ พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กรกฎาคม 2557

เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กรกฎาคม 2557

260757 การศึกษาอภิธรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

190757 การศึกษาอภิธรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

120757 วันเข้าพรรษา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559