วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เทศนาธรรม : พระสงฆ์ พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน มีนาคม 2557

เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน มีนาคม 2557

020357  เลี้ยงดูภรรยา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

010357  ปฎิบัติธรรมที่พุทธคยา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559