วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เทศนาธรรม : พระสงฆ์ พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กุมภาพันธ์ 2557

เทศนาธรรม พระอาจารย์ประเสริฐ สุมงฺคโล เดือน กุมภาพันธ์ 2557

090257  เลี้ยงดูภรรยา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

080257  ขันธ์ 5

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

020257  วันตรุษจีน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

010257  วันตรุษจีน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559