วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

 

 


 

มงคลที่_01__ไม่คบคนพาล

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_02__คบบัณฑิต

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_03__บูชาคนที่ควรบูชา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_04__อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_05__มีบุญวาสนามาก่อน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_06__ตั้งตนไว้ชอบ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_07__เป็นพหูสูต

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_08__มีศิลปะ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_09__มีวินัย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_10__วาจาสุภาษิต

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_11__บำรุงบิดามารดา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_12__เลี้ยงดูบุตร

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_13__สงเคราะห์ภรรยา - สามี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_14__ทำงานไม่คั่งค้าง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_15__บำเพ็ญทาน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_16__ประพฤติธรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_17__สงเคราะห์ญาติ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_18__ทำงานไม่มีโทษ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_19__งดเว้นจากบาป

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_20__สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_21__ความไม่ประมาท

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_22__มีความเคารพ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_23__มีความถ่อมตน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_24__มีความสันโดษ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_25__มีความกตัญญู

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_26__ฟังธรรมตามกาล

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_27__มีความอดทน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_28__เป็นคนว่าง่าย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_29__เห็นสมณะ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_30__สนทนาธรรมตามกาล

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_31__บำเพ็ญตบะ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_32__ประพฤติพรหมจรรย์

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_33__เห็นอริยสัจจ์

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_34__ทำนิพพานให้แจ้ง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_35__จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_36__จิตไม่โศก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_37__จิตปราศจากธุลี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

มงคลที่_38__จิตเกษม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Credit : พุทธสมาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559