วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เสียงธรรม พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

 

 


 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 3

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 4

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 5

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ตอนที่ 6

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559