วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เสียงธรรม

เทศน์มหาชาติ

 

 

เทศน์มหาชาติ

 


 

เทศน์มหาชาติ  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  ณ วัดเพลงวิปัสสนา

 

 

เทศนาธรรมโดย : พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส และ พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 


 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559