วัดเพลงวิปัสสนา

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เสียงอ่านธรรม : ธรรมสภา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 


 

 • เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • การวางตนให้งดงามตามฐานะ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • มีน้ำใจให้เป็นทาน 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • มีน้ำใจให้เป็นทาน 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • สิ่งอันเป็นที่รักแห่งชีวิต 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • สิ่งอันเป็นที่รักแห่งชีวิต 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ธรรมเพื่อความสวัสดี 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ธรรมเพื่อความสวัสดี 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Credit : ธรรมสภา

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559