วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เสียงอ่านธรรม : ธรรมสภา พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 

 

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 


 

  • ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

  • ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่ 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Credit : ธรรมสภา

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559