วัดเพลงวิปัสสนา

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก ฟังธรรม เสียงอ่านธรรม : ธรรมสภา พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

 

 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

 


 

 • ชีวิตที่ก้าวสู่ความสุขที่อิสระ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ชีวิตที่ก้าวสู่ความสุขที่อิสระ 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • หัวข้อธรรมในคำกลอน 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • หัวข้อธรรมในคำกลอน 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ที่พึ่งสูงสุดคือความถูกต้อง 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ที่พึ่งสูงสุดคือความถูกต้อง 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ยอดแห่งความสุขของมนุษย์ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

 • ยอดแห่งความสุขของมนุษย์ 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Credit : ธรรมสภา

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559