วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สวดมนต์

 

สวดมนต์


 

  • Trisaranakom

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

  • Pha-Hung

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

  • Chin-Banchon

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

  • Along-With-Buddha

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

  • Apamanyapawana

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559