วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

นิทาน กฎแห่งกรรม ชุดที่ 26

 

นส.ณัฐรดา สุทธศิริ

 

01__เพชฌฆาตฆ่าควาย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

02__ใส่ร้ายพระสงฆ์

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

03__ฆ่าตัวตาย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

04__หลวงลุงพล

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

05__ผลกรรมมาตัดรอน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

06__กรรมในวัยเด็ก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

07__ผีพนัน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

08__กรรมของลุงม่วง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

09__กรรมของคนรวย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

10__โทษของความรัก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

11__นางอ่อนโกงที่ดิน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

12__ตายก่อนตาย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

13__กรรมเผาสัตว์เป็นๆ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

14__คนกินหมา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

15__วจีกรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

16__ดาราท่องนรก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

17__ชดใช้วิบากกรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

18__ปมในใจ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

19__แทงคอเต่า

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

20__พี่ชายที่แสนดี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
    

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559