วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

นิทาน กฎแห่งกรรม ชุดที่ 23

 

Nipaphan

นส.ณัฐรดา สุทธศิริ

 

01__เศษกรรมที่ต้องชดใช้

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

02__นายกิ่งรอใช้กรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

03__เงากรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

04__คนคดโกง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

05__กินบุญเก่า

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

06__กรรมขังปลา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

07__ทำหมันแมว

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

08__หนูหางขาด

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

09__ของดี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

10__วางยาเบื่อนก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

11__สวรรค์จำแลง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

12__ด่าแม่

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

13__นอกใจสามี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

14__หมอเลี้ยงไข้

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

15__ฆ่างูเจ้าที่

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

16__อิจฉาหมา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

17__กระเทยเล่ากรรม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

18__ยายไฝหลังโก่ง

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

19__หน้าซื่อใจคด

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

20__อานุภาพของศีล 5

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
     download__016

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559