วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สอนแม่ปฏิบัติธรรม

 

 

สอนแม่ปฏิบัติธรรม

คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง

จัดทำโดย : วิทยุวัดสังฆทาน

 


 

01 คุยกับผู้อ่าน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

02 อารัมภบท

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

03 อาภัพ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

04 พุทโธ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

05 หลานฉงน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

06 อานิสงส์พุทโธ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

07 ดูกาย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

08 ดูใจ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

09 ไม้เท้า

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

10 ไม่ให้ดีใจ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

11 เรือรั่ว

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

12 แบกน้ำตาลทราย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

13 ลื่นล้ม

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

14 มันจากเรา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

15 สอบผ่าน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

16 ธรรมะโอสถ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

17 ฟังแล้วขนลุก

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

18 เกรงใจพระพุทธเจ้า

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

19 รู้โดยไม่บังคับ

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

20 ดีใจ ใจดี

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

21 คำสัญญา

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

22 ของฝากจากผู้เขียน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

23 ข้อสรุปจากผู้เขียน

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Credit : คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง , วิทยุวัดสังฆทาน

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559