วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ เทศน์มหาชาติ ณ วัดเพลงวิปัสสนา

เทศน์มหาชาติ ณ วัดเพลงวิปัสสนา

 

เทศน์มหาชาติ  ณ วัดเพลงวิปัสสนา

 


 

เทศน์มหาชาติ 28 กันยายน 2560 ณ วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร

 

 

เทศนาธรรมโดย : พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ  และ พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร

 

Credit : Ban Chang and Music

 


 

เทศน์มหาชาติ 9 ตุลาคม 2559 ณ วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร

 

 

เทศนาธรรมโดย : พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และ พระมหา ดร.สมชาย ปภสฺสโร วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

 

Credit : Ban Chang and Music

 


 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559