วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ พระอานนท์พุทธอนุชา

พระอานนท์พุทธอนุชา

 

พระอานนท์พุทธอนุชา

ฉบับเสียงอ่านล้วน ตามบทประพันธ์ อ.วศิน อินทสระในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร
ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์
พุทธปักฐานผู้เป็นบัณฑิต
มหามิตร
กับพระนางมหาปชาบดี
ความรัก-ความร้าย
กับโกกิลาภิกษุณี
โกกิลาผู้ประหาณกิเลส
พันธุละกับพระราชา
ณ ป่าประดู่ลาย
บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย
สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
เบญจกัลยาณีนามวิสาขา
มหาอุบาสิกานามวิสาขา
พุทธานุภาพ
นางบุญและนางบาป
นางบาปและนางบุญ
ปฎิกิริยาแห่งธัมโมชปัญญา 
น้ำใจและจริยา
ปุพพุปการของพระพุทธอนุชา
ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี 
คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร
พระอานนท์ร้องไห้
ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวกดอกไม้มาร
อุปกาชีวกกับพวกดอกไม้มาร
อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน
เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิปโยค
วันหนึ่งก่อนประชุมสังคายนา
พรหมทัณฑ์และ ณ ชาตสระบนเส้นทางฯ
จตุรงคพลและวิมลมาน
หญิงงามกับบิดา
ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ

 


Credit : hiphoplanla

 

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559