วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ บทสวดมนต์

บทสวดมนต์


บทสรรเสริญพุทธคุณ

Credit : tiprada phi

บทสรรเสริญพระธรรม

Credit : tiprada phi


บทสรรเสริญพระสงฆ์

Credit : tiprada phi

บทสวด นะโม

Credit : tiprada phi

บทชุมนุมเทวดา - อัญเชิญเทวดา

Credit : tiprada phi

บทสวด พาหุงฯ

Credit : tiprada phi

บทสวด โพชฌังคปริต

Credit : tiprada phi

บทสวด ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

Credit : tiprada phi


บทสวด พระคาถาชินบัญชร

Credit : tiprada phi

บทสวด อิมินา

Credit : tiprada phi

รวมบทสวดมนต์

Credit : ธรรมะสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์

บทสวดธรรมจักร (ทำนองอินเดีย)

Credit : Rebecca ChanelTV


Om Mani Pad Me Hum

Credit : zul bayar

Heart Sutra (Re-introduce)
Credit : ellison in wonderland
Essence of the Prajna Paramita Heart Sutra
Credit : ellison in wonderland
Take Refuge in Shakyamuni Buddha
Credit : ellison in wonderland
The Merciful Avalokiteśvara Bodhisattva
Credit : ellison in wonderland
 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559