วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ ภาพยนตร์เรื่อง พุทธศาสดา (ฉบับเต็ม)

ภาพยนตร์เรื่อง พุทธศาสดา (ฉบับเต็ม)

 

ภาพยนตร์เรื่อง พุทธศาสดา (ฉบับเต็ม)

 


 

 


Credit :http://buddha-thushaveiheard.com/page_05.html and ILC SWU

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559