วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก วิดีโอ วิดีโอ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงภาพประวัติวัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงภาพการเข้าปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์


วิดีโอ นี้แสดงรายละเอียดโครงการบวชสามเณรฤดูร้อน ๒๕๕๓

ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559