วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
ภาพ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ภาพ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 (Photo by Varaporn) U
2 ภาพ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 (Photo by Varaporn) U
3 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 (Photo by Varaporn) U
4 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 (Photo by ST) U
5 ภาพ : งานเทศน์มหาชาติ 28 ตุลาคม 2560 (Photo by ST) U
6 ภาพ : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 8 กรกฎาคม 2560 (Photo by Tavand) U
7 ภาพ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 10 พฤษภาคม 2560 (Photo by Tavand) U
8 สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2560 (Photo by Tavand) U
9 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 11 กุมภาพันธ์ 2560 (Photo by Thanongat) U
10 ภาพ : ทอดกฐินสามัคคี 22 ตุลาคม 2559 (Photo by Tavand) U
11 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 17 ตุลาคม 2559 (Photo by Tavand) U
12 ภาพ : งานเทศน์มหาชาติ 9 ตุลาคม 2559 (Photo by Tavand) U
13 ภาพ : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 19 กรกฎาคม 2559 (Photo by Tavand) U
14 ภาพ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 20 พฤษภาคม 2559 (Photo by Tavand) U
15 ภาพ : สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2559 (Photo by Tavand) U
16 ภาพ : โครงการบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 4 กุมภาพันธ์ 2559 (Photo by Tik) U
17 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559 (Photo by Thanongat) U
18 ภาพ : นักศึกษาอภิธรรมเข้าคอร์สพิเศษอบรมวิปัสสนา 3-13 มกราคม 2559 U
19 ภาพ : ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559 (Photo by Thanongat) U
20 ทอดกฐินสามัคคี 22 พฤศจิกายน 2558 (Photo by Tavand) U
21 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 28 ตุลาคม 2558 (Photo by Pae) U
22 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 28 ตุลาคม 2558 (Photo by Tavand Photo) U
23 ภาพ : งานเทศน์มหาชาติ 20 กันยายน 2558 (Photo by ST) U
24 ภาพ : งานเทศน์มหาชาติ 20 กันยายน 2558 (Photo by Tavand) U
25 ภาพ : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 30 กรกฎาคม 2558 (Photo by Pae) U
26 ภาพ : กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558 (Photo by Pae) U
27 ภาพ : สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2558 (Photo by Pae) U
28 ภาพ : ทำบุญครบรอบวันมรณะภาพพระครูสังวรสมาธิวัตร (อดีตเจ้าอาวาส) 17 พฤศจิกายน 2557 (Photo by charliezee) U
29 ภาพ : ทอดกฐินสามัคคี 18 ตุลาคม 2557 (Photo by charliezee) U
30 ภาพ : ทอดกฐินสามัคคี 18 ตุลาคม 2557 (Photo by Tavand Photo) U
31 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2557 (Photo by Tavand Photo) U
32 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2557 (Photo by Pae) U
33 ภาพ : เทศน์มหาชาติ 1 ตุลาคม 2557 (Photo by ST) U
34 ภาพ : เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557 (Photo by PaplmaginePhoto) U
35 ภาพ : เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557 (Photo by TavandPhoto) U
36 ภาพ : บวชเนกขัมมภาวนาวันอาสาฬหบูชา 11 กรกฎาคม 2557 (Photo by Tong) U
37 ภาพ : สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2557 (Photo by Thanongat) U
38 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2557 (Photo by C) U
39 ภาพ : ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2557 (Photo by Thanongat) U
40 ภาพ : นักศึกษาอภิธรรมเข้าคอร์สพิเศษอบรมวิปัสสนา 18-28 ธันวาคม 2556 U
41 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 20 ตุลาคม 2556 (Photo by Thanongat) U
42 ภาพ : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 22 กรกฎาคม 2556 (Photo by Thanongat) U
43 ภาพ : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 22 กรกฎาคม 2556 (Photo by Tong) U
44 ภาพ : ถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา 22 กรกฎาคม 2556 (Photo by Thanongat) U
45 ภาพ : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 24 พฤษภาคม 2556 (Photo by PapImagine Photo) U
46 ภาพ : เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 24 พฤษภาคม 2556 (Photo by Thanongat) U
47 ภาพ : สรงน้ำพระวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2556 U
48 ภาพ : เวียนเทียนวันมาฆบูชา 25 กุมภาพันธ์ 2556 U
49 ภาพ : นักศึกษาอภิธรรมเข้าคอร์สพิเศษอบรมวิปัสสนา 5-15 มกราคม 2556 U
50 ภาพ : ตักบาตรปีใหม่ 2556 U
51 ภาพ : ปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555 U
52 ภาพ : ตักบาตรเทโววันออกพรรษา 31 ตุลาคม 2555 U
53 ภาพ : งานทอดกฐินสามัคคี 10 พฤศจิกายน 2555 U
54 ภาพ : งานเทศน์มหาชาติ 8 ตุลาคม 2555 U
55 ภาพ : งานทำบุญหลวงพ่อดำ-หลวงพ่อขาว 1 มีนาคม 2555 U
56 ภาพ : นักศึกษาอภิธรรม ปี 2555 U
57 ภาพ : ทัศนียภาพโดยรวมวัดเพลงวิปัสสนา U

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559