วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก

คำวัด

 

kumwat 

รวบรวมและอธิบายศัพท์  และแปลความหมาย  ที่ชาวพุทธควรรู้

โดย  พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)

 

เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาได้ดังนี้

 

[]  หมวด  ก

[]  หมวด  ข

[]  หมวด  ค

[]  หมวด  ฆ

[]  หมวด  จ

[]  หมวด  ฉ

[]  หมวด  ช

[]  หมวด  ฌ

[]  หมวด  ญ

[]  หมวด  ฎ

[]  หมวด  ฐ

[]  หมวด  ณ

[]  หมวด  ด

[]  หมวด  ต

[]  หมวด  ถ

[]  หมวด  ท

[]  หมวด  ธ

[]  หมวด  น

[]  หมวด  บ

[]  หมวด  ป

[]  หมวด  ผ

[]  หมวด  พ

[]  หมวด  ภ

[]  หมวด  ม

[]  หมวด  ย

[]  หมวด  ร

[]  หมวด  ฤ

[]  หมวด  ล

[]  หมวด  ว

[]  หมวด  ศ

[]  หมวด  ส

[]  หมวด  ห

[]  หมวด  อ

 

 Credit : http://npt.onab.go.th

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559