วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก

อภิธานศัพท์พุทธศาสนา

 

apithansap

 

       อภิธานศัพท์พุทธศาสนา จึงเป็นการรวบรวมคำอธิบายหรือการขยายคำศัพท์ทางพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไว้เป็นเอกสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิก ซึ่งอาจมีการยกตัวอย่างหรือมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะคำนั้นๆ ให้ชัดเจนไม่ไขว้เขว ต่างกับคำว่า "ศัพท์" ที่เป็นการให้เฉพาะคำแปลสั้นๆ ดังพจนานุกรมทั่วไป

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559