วัดเพลงวิปัสสนา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
หน้าหลัก

 

 

buddha__044

 

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติกรรมฐาน  ได้ทุกวัน เวลา 19.00 - 20.00 น.

 ณ วัดเพลงวิปัสสนา  ที่ศาลาปฏิบัติธรรมโกมโล

 

 at_001 

 

ภาพมุมสูงวัดเพลงวิปัสสนา 22 กุมภาพันธ์ 2559